سال زلزله، سقوط و مرگ؛ ما مقصریم یا سال؟

۶۹۲۲۹۲ ۱۲ بازدید مصطفی داننده در عصر ایران نوشت: سال 96 سال پرحادثه‌ای بود. هم انتخابات داشت و شادی، هم غم داشت و زلزله. مردم ایران کمتر سالی را به یاد دارند که حادث... ادامه مطلب ...